zaterdag , 23 februari 2019

Raad van bestuur

Ons schoolbestuur is

vzw KORZOStationsstraat 16 – 3440 Zoutleeuw

Ondernemingsnummer : 0410.414.621

Identificatienummer 6347/74

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 08/05/2006

Ledenlijst van de Raad van Bestuur

Voorzitter:Dhr. Hugo Van Malcot
Afgevaardigde beheerder:Dhr. Tutenel André

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.