dinsdag , 14 augustus 2018

Lestijden

Dagindeling

Lesuren
Voormiddagvan09.00tot12.10
Namiddagvan13.10tot15.50
Woensdagvan09.00tot11.45
Vrijdag namiddagvan13.10tot15.00

Vanaf 8.30 uur houden de leerkrachten toezicht op de speelplaats.
Er wordt 5 minuten voor het aanvangsuur gebeld, gelieve tijdig aanwezig te zijn! Ook de kleuters!
De kleuters komen ’s middags en ’s avonds vijf minuten voor het belteken op de speelplaats, zodat ze rustig naar hun ouders kunnen gaan.

Speeltijden
Voormiddagvan10.40tot10.55
Middagvan12.30tot13.10
Namiddagvan14.50tot15.00
Vrijdag middagvan12.30tot13.20

Op vrijdag is er geen namiddagspeeltijd

Middagpauze
Alle Dagenvan12.10tot13.10
Vrijdagvan12.10tot13.20