vrijdag , 22 juni 2018

Inschrijvingen

Inschrijvingsperiode 2017

U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar. Voor het daaropvolgende schooljaar werken we met voorrangsperiodes:
  • voorrangsperiode voor broers en zussen: van 6 februari 2017 tot en met 19 februari 2017.
  • voorrangsperiode voor kinderen personeel: van 20 februari tot 26 februari 2017.
De reguliere inschrijvingen starten op 6 maart 2017. Tijdens de zomervakantie van juli en augustus wordt de inschrijving beperkt tot 6 juli 2016 en vanaf 24 augustus 2016 (dit op afspraak). Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar: Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
  1. Het kind moet zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
  2. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  3. Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast en het CLB is bevoegd om die taalproef af te nemen.
  4. Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlands-
Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

Weigeren:

Onze school heeft haar capaciteit vastgelegd op 24 kinderen per klas.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Capaciteit en open plaatsen op 23/05/2017  
Geboortejaar 2017-2018 leerlingen capaciteit Vrije plaatsen
°2015 K0 24 24 0
°2014 K1 20 24 4
°2013 K2 14 24 10
°2012 K3 25 24 0
°2011 L1 18 24 6
°2010 L2 23 24 1
°2009 L3 26 24 0
°2008 L4 23 24 1
°2007 L5 23 24 1
°2006 L6 24 24 0

Voor een zicht op de huidige capaciteit, gelieve contact op te nemen met de directie.

Doorlopen van inschrijving:

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

Inschrijvingsperiode 2018

U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar. Voor het daaropvolgende schooljaar werken we met voorrangsperiodes:
  • voorrangsperiode voor broers en zussen: van 5 maart 2018 tot 18 maart 2018.
  • voorrangsperiode voor kinderen personeel: van 19 maart 2018 tot 25 maart 2018.
De reguliere inschrijvingen starten op 16 april 2018.