zaterdag , 23 februari 2019
Saved by the bell

Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke kansen.  Daarom zetten we op de Internationale dag van de Leerkracht (5 oktober) niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerper.

Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienen onze aandacht.
Daarom roepen ze scholen op om op vrijdag 3 oktober de schoolbel eens extra te laten luiden. Zo laten we -aan de vooravond van de dag van de Leerkracht- de wereld horen dat er dringend iets moet veranderen.

De leerkrachten zullen in de klas ook met de kinderen praten over deze actie.

We vragen aan de leerlingen om op vrijdag 3 oktober een bel of toeter mee naar school te brengen. Opgelet, we laten die nog NIET om 9 uur horen, maar we doen dit pas met z’n allen tezamen op een afgesproken moment gedurende de dag!